Άρθρα - Τυπολογία κουφωμάτων και σχέδια

Τυπολογία κουφωμάτων
Τυπολογία κουφωμάτων

Μέγεθος κόστους (ανά τετραγωνικό μέτρο) Τιμή που περιλαμβάνει εργασία, μεταφορά, ΦΠΑ και περιμετρική μόνωση. Pvc 1 200 - 300 € Ξύλο 1 300 - 600 € Αλουμίνιο 1 300 - 500 € για νέους συνδυασμούς και άλλα πολλά.