Tεχνική Υποστήριξη & Εγγύηση Styletech

Βασικοί όροι εγγύησης κουφωμάτων από την STYLETECH

Ο κάθε κατασκευαστής έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων υπέρ του καταναλωτή.

Ο Κατασκευαστής εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του και αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης της βλάβης σε περίπτωση κατασκευαστικού σφάλματος (η φθορά λόγω χρήσεως δεν είναι κατασκευαστικό σφάλμα) το οποίο θα προκύψει εντός του χρόνου εγγύησης (ο χρόνος εγγύησης διαφέρει σε χρονικά περιθώρια για επαγγελματική χρήση, και μεγαλύτερης διάρκειας για ερασιτεχνική χρήση).

Προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης εγγυήσεως είναι:

Απόδειξη - Ημερομηνία αγοράς

Βασικοί όροι εγγύησης κουφωμάτων

Για να εγκριθεί η αίτηση εγγύησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της αυθεντικής απόδειξης / τιμολόγιο αγοράς του πελάτη, και η απόδειξη εξόφλησης του έργου, μαζί με το δελτίο παραλαβής κουφωμάτων.

Στην απόδειξη αγοράς θα πρέπει να αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση του εμπόρου, ή της λιανικής πώλησης σε πελάτη, η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του, ή των κουφωμάτων, ή ο αριθμός παραγωγής τους, ή ο αριθμός προσφοράς που αντιστοιχεί στα συγκριμένα προϊόντα.

Σωστή χρήση του προϊόντος και τήρηση της οδηγίας χρήσης

Τα προϊόντα των κατασκευαστών μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν για συγκεκριμένη χρήση.

Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης ή εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα εξαρτήματα δεν ισχύει η εγγύηση.

Οι βλάβες οι οποίες προέκυψαν από λανθασμένη χρήση δεν αναγνωρίζονται στην εγγύηση.

Συντήρηση και καθαρισμός

Το κούφωμα, θα πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά.

Εάν το προϊόν  ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, παύει να ισχύει η εγγύηση.

Η συντήρηση και ο καθαρισμός δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Αυθεντικά ανταλλακτικά

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη τον κουφωμάτων και να αυξήσει την πιθανότητα ενός  ατυχήματος για τα οποία καμία ευθύνη δεν μπορεί να φέρει ο κατασκευαστής.

Αναλώσιμα ανταλλακτικά

Τα αναλώσιμα ανταλλακτικά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Αναλώσιμα ανταλλακτικά είναι: λάστιχα, βουρτσάκια, στόκους, σφραγιστικά υλικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη πέρας της εγγύησης, και διάφορα εξαρτήματα που δεν συμβάλουν στην λειτουργία των κουφωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία κατασκευής, και ενημερωθείτε για τους όρους εγγύησης.

Συντήρηση κουφωμάτων και η εφαρμογή

Για να έχει ισχύ η εγγύηση κουφωμάτων, ο καταναλωτής πρέπει να εφαρμόζει το σύστημα συντήρησης  της κατασκευάστριας εταιρείας, στα χρονικά περιθώρια που ισχύει η εγγύηση, και να είναι συνεπής στην αίτηση για πραγματοποίηση έλεγχου.

Ο έλεγχος γίνεται μια φορά τον χρόνο από την ημερομηνία τοποθέτησης των κουφωμάτων, όπως αναγράφεται στο δελτίο αποστολής και δελτίο παραλαβής κουφωμάτων.

Το  κόστος αυτής της επίσκεψης κυμαίνεται -+ 2€ (δυο ευρώ)  το χιλιόμετρο, από την έδρα της εταιρείας μας ,έως τον τόπο τοποθέτησης των κουφωμάτων, επιπλέον 5€ (πέντε ευρώ), για έλεγχο σε κάθε κούφωμα και πόρτα θωρακισμένη, 4€ ( τέσσερα ευρώ) στα ρολά , 2€ ( δυο ευρώ) σε σήτες, και οδηγίες για την περεταίρω βελτίωση της λειτουργίας αυτών των κουφωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη στο νομό Αττικής ,δεν επιβαρύνεται παραπάνω από 40€ έως 50 €+ την επιβάρυνση για κάθε κούφωμα. ( σε έργο με παραπάνω από δέκα κουφώματα γίνεται έκπτωση 10%).

Στην συντήρηση αυτή ο τεχνικός της εταιρείας ρυθμίζει τα κουφώματα και τα κινητά μέρη των κουφωμάτων και μηχανισμών που πρέπει να λιπανθούν και να ελεγχθούν, και επαναφέρει τα κουφώματα αυτά στον μεγαλύτερο βαθμό στην αρχική τους κατάσταση - τοποθέτησης από την εταιρεία.

Η STYLETECH.sσας δίνει γραπτή εγγύηση στα παρακάτω για τα κουφώματα σας:


  προφίλ κουφωμάτων

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ:
Τα κουφώματα είναι κατασκευασμένα από προφίλ  αλουμινίου και συνθετικών pvc
ελληνικής και γερμανικής εταιρίας, για το οποίο προφίλ δίνεται εγγύηση10 + 10 ετών με τους Όρους της εταιρείας παραγωγής  των προφίλ αναλυτικά με  αντοχές αυτές και τα ανάλογα πιστοποιητικά.

περιμετρικό μηχανισμό

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ:
Για τους μηχανισμούς των κουφωμάτων,δίνεται εγγύηση10ετών, εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1)Να γίνεται συντήρηση των μηχανισμών και μεντεσέδων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Όλα τα κινητάε ξαρτήματα και κλειδώματατων μηχανισμών πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά,να λαδώνονται και να ελέγχεται η λειτουργία τους.

2)Να γίνεται χρήση καθαριστικών βάσει των έντυπων που σας προμηθεύουμε,που δεν επηρεάζουν την αντιδιαβρωτική προστασία των μηχανισμών.

3)Να έχει γίνει η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών και εξαρτημάτων μόνο από ειδικούς της εταιρίας μας.

4) Να γίνεται κάθε ενέργεια σύμφωνα με τα έντυπα, για σωστή χρήση των μηχανισμών.

ενεργειακά τζάμια

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑΛΩΣΗ:
Για τους υαλοπίνακες διπλής υάλωσης δίνεται εγγύηση 5ετών.

Σε τοποθεσίες με μεγάληυ ψομετρική διαφορά όπως και σε παραθαλάσσιες περιοχές,λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουνε η εγγύηση που δίνεται ανέρχεται στα 3έτη.

Σε υαλοπίνακες άνω των 4 τετραγωνικών μέτρων όταν αυτά δεν είναι τριπλεξ βάσει προδιαγραφών,η εγγύηση που δίνεται ανέρχεται στα 2έτη.

ρολά αλουμινίου συνθετικά

ΣΤΑ ΡΟΛΑ:
Στα ρολά δίδεται εγγύηση10 ετών στο φυλλαράκι αλουμινίου με ή χωρίς μοτέρ για την ποιότητα του υλικού και την καλή του λειτουργία.

Για την σωστή λειτουργία του μοτέρ και της μανιβέλας όπως σας  δίνουμε συμβουλές, παρέχεται εγγύηση 5ετών,καθώς 1 χρόνος για τα ηλεκτρονικά μέρη του μοτέρ και 2 χρόνια για τον μηχανισμό και τα εξαρτήματα της μανιβέλας. 

Επίσης δίνεται εγγύηση 5 ετών στο κουτί και στο φυλλαράκι πολυουρεθάνης.

σήτες κάθετες και οριζόντιες πλισσε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ:
Για τις κουνουπιέρες παραγωγής μας, παρέχεται 3 έτη εγγύησης για την καλή λειτουργία τους.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις φθορές του πανιού της κουνουπιέρας.

μηχανισμοί παντζούρια

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ:

Για την αντοχή των υλικών και τη νσωστή λειτουργία των μηχανισμών,των παντζουριών όπως σας συμβουλεύουμε, δίνεται εγγύηση 5 ετών,εφόσον τηρηθούν πάντα οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1)Τακτικός καθαρισμός(πλύσιμο)της επιφάνειας όλωντ ων επιμέρους εξαρτημάτων με νερό και απλό σαπούνι.
Δεν επιτρέπεται η χρήση καυστικών ή όξινων υλικών καθαρισμού,δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και διαβάστε προσεχτικά  τα έντυπα που σας δίνουμε.

2) Λίπανση όλων των κινητών εξαρτημάτων μια φορά τον χρόνο με απλό μηχανέλαιο χωρίς οξέα.
πάνελ για πόρτες αλουμινίου pvc

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛ:

Για τα πάνελ δίνεται εγγύηση 5 ετών.

Οι εξαιρέσεις εγγυήσεων:

(ελπίζουμε να μην εφαρμοστούν ποτέ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία στα κουφώματα που σας παραδίδει για:  α) Ζημιές στα κουφώματα και εξαρτήματα οι οποίες προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση.
β) Ζημιές στα κουφώματα και εξαρτήματα οι οποίες προκλήθηκαν από παρεμβάσεις ή επισκευές από οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρίτο ή από εσάς.
γ) Ζημιές στα κουφώματα και εξαρτήματα οι οποίες προκλήθηκαν από οποιονδήποτε ή από άλλη εξωτερική αιτία.
δ) Ζημιές στα κουφώματα και εξαρτήματα οι οποίες προκλήθηκαν λόγω αλλαγής θέσης τοποθέτησης, μετακίνησης, μεταφοράς κ.λ.π., μετά την αρχική τοποθέτηση.
ε) Εντολές κατασκευής που θεωρήθηκαν και γνωστοποιήθηκαν σε εσάς από την STYLETECH.s.a σε έντυπα και προφορικά ότι είναι εκτός προδιαγραφών, αλλά εκτελέστηκαν κατόπιν ενυπόγραφης αποδοχής , εντολής και ευθύνης σας. 
 
καθαρισμός κουφωμάτων αλουμινίου  pvc
ΟΔΗΓΙΕΣ STYLETECH.s.a ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.  
Για να μπορείτε να θαυμάζετε τα κουφώματα σας για πολλά χρόνια, πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω, που αφορούν την καθαριότητα και την σωστή χρήση και συντήρηση των κουφωμάτων

Τα κουφώματα αλουμινίου ή pvc που σας παραδώσαμε, είναι κατασκευασμένασύμφωνα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, έχουν πολύ υψηλές προδιαγραφές αντοχής τόσο στο χρόνο, όσο και στις καιρικές συνθήκες, ενώ συνοδεύονται και από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Με τη σωστή χρήση, συντήρηση και καθαρισμό μπορείτε να συμβάλλετε κατά πολύ, τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην άψογη εμφάνιση τους.

Μερικοί βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισμού είναι:

Το κούφωμα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χρησιμοποιώντας τη σπανιολέττα στις σωστές θέσεις, όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί.

Στην περίπτωση που το κούφωμα έχει μηχανισμό ανάκλησης, η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται ιδιαίτερα σχολαστικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπλοκαρισθεί ο μηχανισμός ανάκλησης και να μη λειτουργεί το κούφωμα.

Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζονται καλά οι οδηγοί των συρόμενων κουφωμάτων και να απομακρύνονται τυχόν σκληρά σκουπίδια από τα κανάλια των οδηγών.

Καθαρίζουμε συχνά τα κουφώματα με μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαρισμού (ελαφρύ απορρυπαντικό) 

ΔΕΝ χρησιμοποιούμε ΠΟΤΕ οξέα, διαλυτικά ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού.

ΔΕΝ ΤΡΙΒΟΥΜΕ τα κουφώματα με γυαλόχαρτα, σύρματα, μεταλλικές βούρτσες, μεταλλικά εργαλεία (π.χ. σπάτουλες, λάμες) ή άλλα υλικά που χαράζουν γιατί βλάπτουν την επιφάνεια και την εμφάνιση του κουφώματος.

Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία τα απομακρύνουμε με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα .
  
Τα κουφώματα αλουμινίου είναι μελετημένα να δέχονται και να αποβάλλουν τα νερά της βροχής διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων.

Αυτό δε σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αποβάλλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους με μεγάλη πίεση, όπως όταν τους ρίχνουμε νερό με την πίεση του λάστιχου ποτίσματος.

Συνιστάται να αποφεύγεται αυτή η μέθοδος καθαρισμού. 

Εάν το σπίτι σας βρίσκεται κοντά στη θάλασσα ή σε βιομηχανικές περιοχές με έντονα φαινόμενα ρύπανσης, έχουμε μεριμνήσει να επεξεργαστούν τα προφίλ σας με ειδική προστασία.
Είναι απαραίτητο όμως να συντηρείτε σωστά κι εσείς με τη σειρά σας, τα κουφώματα.

Δηλαδή να τα πλένετε συχνά (κάθε 15 ημέρες περίπου),ώστε να αφαιρούνται τα άλατα της θάλασσας και οι βιομηχανικοί ρυπαντές που επικάθονται σε αυτά.

Έτσι η στιλπνότητά τους και το χρώμα τους θα μείνουν αναλλοίωτα για πολύ καιρό.
 
Τα λάστιχα των κουφωμάτων πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 8-10 χρόνια.
  
Τα ρολά τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρικό μηχανισμό πρέπει να χειρίζονται όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί.

Στην περίπτωση που μπλοκαρισθεί ο ηλεκτρικός μηχανισμός καλέστε το serviceκαι σε καμία περίπτωση μην επέμβετε από μόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλάβης και ατυχήματος. 

λίπανση μεντεσέδων και μηχανισμού  Μεντεσέδες – μηχανισμοί ανάκλησης:

ένα περιοδικό λάδωμα των μεντεσέδων και των μηχανισμών ανάκλησης, θα τους εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλής λειτουργικότητας.

Για την σωστή λειτουργικότητα των κουφωμάτων, θα πρέπει μία φορά τον χρόνο να εξετάζεται η καλή κατάσταση των αξεσουάρ του κουφώματος (βουρτσάκια, κλειδαριές κ.λ.π.), τόσο οπτικά, όσο και κατά την λειτουργία τους.

Να επεμβαίνει δε όταν υπάρχει ανάγκη (π.χ. σφίξιμο κάποιας βίδας που έχει ξελασκάρει, κ.α.).

Πρέπει να καθαρίζονται και τα λάστιχα στεγανοποίησης που είναι εμφανή στο κούφωμα, χρησιμοποιώντας ουδέτερα απορρυπαντικά, αν είναι αναγκαίο, με κρύο ή χλιαρό νερό.

Είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η χημική τους σύνθεση είναι συμβατή με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το λάστιχο.

Επιφάνειες στις οποίες υπάρχουν επικαθίσεις (έχει σχηματιστεί κρούστα) που δεν φεύγουν, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ειδικά για αυτόν τον σκοπό προϊόντα που βρίσκονται στο εμπόριο.

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι καλύτερα να καθαρίζονται όταν είναι «κρύα» κατά προτίμηση, αποφεύγοντας τις ώρες της ημέρας που τα χτυπάει ο ήλιος.  

Τα απορρυπαντικά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό τους, πρέπει και αυτά να είναι «κρύα» και δεν πρέπειγια κανένα λόγο να χρησιμοποιούνται, σκούπες-ατμού.   

mail :  after.sales@styletech.gr

 https://www.youtube.com/watch?v=oBFH_JXcv6o