Κουφώματα Συνθετικά - και χονδρικής

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU με βάθος 70 mm

Κουφώματα συνθετικά pvcREHAU με βάθος 70 mm...

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU SYNEGO από την STYLETECH με βάθος 80 mm

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU SYNEGO, από την STYLETECH με βάθος 80 mm....

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU GENEO με βάθος 86 mm

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU GENEO, με βάθος 86 mm...

Ανασηκώμενη πόρτα παράθυρο REHAU από την STYLETECH.

Οι πόρτες Lift & Slide, από την STYLETECH, είναι πολύ σταθερές...

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU από την STYLETECH τύπου VW με βάθος 70, 80, 86 mm.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται από την STYLETECH σε όλες τις σειρές των προφίλ, EURO DESIGN, SYNEGO, GENEO, GENEO PHZ....

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU συρόμενα, επάλληλα, χωνευτά με βάθος 70, 80, 86 mm.

Κουφώματα συνθετικά pvc REHAU, συρόμενα, επάλληλα, χωνευτά με βάθος 70, 80, 86 mm....

Αντι-βανδάλ σειρά σε παραθυρόφυλλα και σε πόρτες που κατασκευάζει ή STYLETECH.

Τα αντικλεπτικά κουφώματα, ρολά, παράθυρα και πόρτες ασφαλείας μας,...

Παθητικό σπίτι Κουφώματα συνθετικά pvc (Passive house, nZEB)

Τα παράθυρα REHAU GENEO Passive House, είναι το προφίλ παραθύρου REHAU, σε πάχος 86 mm, επιτρέπει απίστευτες θερμικές και ακουστικές θερμομονωτικές...

Για τους επαγγελματίες του κλάδου και όχι μόνο

Σήμερα η εταιρεία μας ακολουθεί μια επεκτατική πολιτική σε νέες αγορές μεμονωμένα ή σε συνεργασία με εγχώριες εταιρείες του κλάδου....

Έτοιμα κουφώματα U-pvc και αλουμινίου.

Κατασκευάζουμε κουφώματα αλουμίνιου και U-pvc, κορυφαίων εταιριών και κατέχει μια θέση μέσα στις κορυφαίες βιομηχανίες στο χώρο του Αλουμινίου στην Ελλάδα....