Μεταλλικά κτίρια σπίτια

Σήμερα αποτελεί πια μια έγκυρη και εναλλακτική λύση για κλασικές και μοντέρνες κατασκευές

Το μεταλλικό κτίριο- σπίτι είναι μέρος των τύπων προκατασκευασμένων, εναλλακτικών, οικολογικά βιώσιμων κτιρίων που έχουν το κύριο χαρακτηριστικό ότι εξοικονομούν ενέργεια....