Υαλοπίνακες - διπλοί - τριπλοί - τετραπλοί

Τα πολλαπλά οφέλη του διπλού ενεργειακού γυαλιού.

Top plus Glass - μονωτικό γυαλί με συντελεστή 1,0, εξασφαλίζει μεγάλη διείσδυση στο φως...

Ηχομονωτικοί υαλοπίνακες με υψηλή ηχομείωση (Rw).

Από άποψη ακουστικής μόνωσης, τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα του κτιρίου, αποτελούν το πλέον αδύνατο σημείο...

Ηχοθέρμομονωτικοί υαλοπίνακες με υψηλή ηχομείωση και εξοικονομήσει ενέργειας.

Σήμερα οι ανάγκες ηχομόνωσης έχουν γίνει περισσότερο από επιτακτικές,...

Αλεξίσφαιρα κρύσταλλα.

Πρόκειται για τζάμια με τρία η περισσότερα μέρη διαφορετικού πάχους γυαλιού και ειδικής μεμβράνης ανάλογα...