Μανδέλας Παναγιώτης - Τμήμα κοπών σιδήρου

Σε ένα περιβάλλον γρήγορων ρυθμών, όπως η παραγωγή, ο εργαζόμενος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της βιομηχανικής παραγωγής. Είναι ικανός και να κατανοεί πολύπλοκες διαδικασίες. Επίσης, είναι ικανός να βελτιστοποιεί τις καθημερινές δραστηριότητες ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιεί το κόστος. Ο στόχος είναι να διασφαλίζει ότι οι παραγωγικές διαδικασίες παραδίδουν προϊόντα μέγιστης ποιότητας με επικερδή τρόπο.