Στέλλα Νάτση - διευθύντρια πωλήσεων

Το επίπεδο γνώσεων των εργαζομένων, η ικανοποίησή τους, τα κίνητρα και η δέσμευσή τους είναι το κλειδί για την επιτυχία

Η Στέλλα Νάτση  είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικών λογιστών, με ειδίκευση στο λογιστικό  τομέα.
Από την οργάνωση και διεύθυνση πωλήσεων, μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

styletec@otenet.gr