Βασίλης Νικάς - υπεύθυνος τοποθέτησης

Αξιολόγηση των παραθύρων στο ακίνητο που επιθυμούμε να αγοράσουμε

Ο  Βασίλης Νικάς   είναι απόφοιτος του τεχνικού λυκείου, με ειδίκευση στο κατασκευαστικό  τομέα. Κατά την διάρκεια των εργασιών  στην εταιρεία  διαφάνηκε η αγάπη του  για την οργάνωση και διεύθυνση μετρήσεων και τοποθετήσεων,από την αρχική  μέτρηση, μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου.

 iron.works@styletech.gr