Μάρκος Κακιασβήλης - υπεύθυνος παραγωγής

Ο  Μάρκος  Κακιασβήλης είναι απόφοιτος του τεχνικού λυκείου, με ειδίκευση στο παραγωγικό  τομέα και οχι μόνο.
Όλα αυτά τα χρόνια κατά την διάρκεια των εργασιών στην εταιρεία, διαφάνηκε η αγάπη του  για την οργάνωση και διεύθυνση παραγωγής .

 sales.alouminioum@styletech.gr