Η σειρά EUROPA 5000, αυξάνει ακόμα περισσότερο και την ασφάλεια του κουφώματος

Η σειρά EUROPA 5000, αυξάνει ακόμα περισσότερο και την ασφάλεια του κουφώματος

Η σειρά EUROPA 5000 τώρα διαθέσιμη και με περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλού κλειδώματος.

Κουφώματα αλουμινίου europa 5000

Αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του κουφώματος από πλευράς διάρρηξης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά EUROPA 5000 εκτός από την κορυφαία υδατοστεγάνωση αυξάνει ακόμα περισσότερο και την ασφάλεια του κουφώματος από πλευράς διάρρηξης, µε δυνατότητα τοποθέτησης µηχανισµού πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος.

Τα νέα προφίλ σχεδίασης (φύλλα & µπινί) συνεργάζονται µε τις υπάρχουσες κάσες και χωρίσματα της σειράς EUROPA 5000 και µπορούν να δεχτούν τον µηχανισµό περιµετρικού κλειδώµατος της G.U, ROTO, MAICO ή τον νέο αντίστοιχο µηχανισµό της GIESSE.

Χρησιμοποιώντας τους τρεις πρώτους μηχανισμούς, θα πρέπει να συνδέσουμε τα πλαίσια του φύλλου και της κάσας με γωνία γωνιάστρας, ενώ με τον μηχανισμό της Giesse, τα πλαίσια συνδέονται με την συμβατική γωνία συνδέσεως.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σειρά: EUROPA 5000

Υλικό: Al Mg Si-0.5 F22

Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με: ΕΝ 12020-2

Κατάταξη: Υδατοστεγανότητα Ε 2100, Αεροστεγανότητα 4η κλάση , Αντίσταση στον αέρα C5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάσα: Πλάτος 60mm και ύψος 50mm.

Φύλλο Τζαµιού: Πλάτος 60,5mm και ύψος 75,1mm.

Φύλλο Τζαµιού: Πλάτος 60,5mm και ύψος 90,3mm.

Φύλλο Πόρτας: Πλάτος 60,5mm και ύψος 100,5mm.

Μπινί ∆ιφύλλων: Πλάτος 55,8mm και ύψος 61,5mm.

Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5,5mm.

Σκοτία κεντρική δίφυλλων: 5,5mm.

ΧΡΗΣΗ: Το σύστημα επιτρέπει την κατασκευή θυρών και παραθύρων µε ένα ή περισσότερα φύλλα.

∆ιαθέτει ολοκληρωμένη σειρά εξαρτημάτων, που καλύπτουν άριστα κατασκευές, όπως ανοιγόµενα, ανακλινόµενα, μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, περιστρεφόμενα, σταθερά κ.α. παράθυρα, μπαλκονόπορτες, εισόδους, φεγγίτες, περιστρεφόμενα, φυσαρμόνικες, σταθερά, κ.α.

 Mail :  sales.alouminioum@styletech.gr


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Φωτογραφίες