Συρόμενα Roto In Line

Συρόμενα Roto In Line

Roto In Line

Συρόμενα   

Μία σειρά από σπανιολέτες με διάφορους τύπους κλείστρων εξασφαλίζει την ασφάλεια υψηλού επιπέδου σε απλά συρόμενα κουφώματα που μέχρι τώρα υστερούσαν σε αυτό το σημείο.

Το σύστημα IN LINE της Roto είναι η πλέον σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση για την λειτουργία των απλών συρομένων κουφωμάτων. Το πλήρες πρόγραμμα αντικρισμάτων αλλά και διαφόρων περιφερειακών εξαρτημάτων καθιστά το πρόγραμμα IN LINE κατάλληλο για όλα τα προφίλ συνθετικών κουφωμάτων.


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ