ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΤΗΝ STYLETECH


STYLETECΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ


Η STYLETECH.sa με την πολυετή εμπειρία της, αναλαμβάνει -χωρίς κανένα κόστος για εσάς- εφόσον επιδοτείται 100% από το πρόγραμμα, τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας στο πρόγραμμα, την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παράδοση της κατοικίας σας με το κλειδί στο χέρι μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’οίκον!

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 210-2484454 ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ε1

Να υφίσταται νόμιμα και να έχει οικοδομική άδεια (όλες οι υπερβάσεις πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί)

Να μην υπάρχουν υπερβάσεις οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.

Η ενεργειακή του κατηγορία να είναι μικρότερη ή ίση της Δ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, να έχει δικαίωμα ψιλής, πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας.

Το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40000 ευρώ και το οικογενειακό τα 50000 ευρώ.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από επιθεωρητή για την πιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών της οικίας πριν από τις επεμβάσεις.

Συγκέντρωση προσφορών των υπό υλοποίηση παρεμβάσεων για τον καθορισμό του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Υλοποίηση Παρεμβάσεων.

Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Προσκόμιση δικαιολογητικών.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Γίνεται πλέον και μόνο με επιδότηση μέσω του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) χωρίς να είναι απαραίτητη η σύναψη άτοκου δανείου-μπορεί να γίνει συνδυασμός άτοκου δανείου και επιδότησης.

Δεν υπάρχουν κριτήρια τιμής ζώνης ως προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα.

Η επιδότηση ορίζεται αναλογικά με το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών και μπορεί να φτάσει ως 70%.

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ωφελούμενο ή τον «σύμβουλο έργου» μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, επιτυγχάνοντας έτσι πλήρη διαφάνεια και έλεγχο της διαδικασίας.

ΚΥΡΙΑ OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών με οικογενειακό εισόδημα έως και 50.000 ευρώ με κλιμακούμενο ποσοστό επιδότησης.

Τα κίνητρα που δίνονται είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ).

Όριο προϋπολογισμού 250 ευρώ ανά τετραγωνικό με μέγιστο τα 25.000 ευρώ (όριο επιδότησης ως και 70%).

Επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται.

Παραμένει η ιδιότητα του ενεργειακού συμβούλου. Οι υπηρεσίες του και οι ενεργειακές επιθεωρήσεις επιδοτούνται 100% από το πρόγραμμα.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος εξοικονομω κατ οικον.

Αντικατάσταση κουφωμάτων με επιδότηση έως 540 ευρώ / τετραγωνικό.  Τοποθέτηση ρολών ή πατζουριών με επιδότηση έως 140 ευρω / τετραγωνικο. Τοποθέτηση σκιάστρων με επιδότηση έως 25 ευρώ / τετραγωνικό.  Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για παροχή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακός θερμοσίφωνας).  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης (φυσικό αέριο ή αντλία θερμότητας). Εξωτερική θερμοπρόσοψη κελύφους με επιδοτήση έως 55 ευρώ το τετραγωνικό. Θερμομόνωση δώματος-στέγης έως 48 ευρώ/τετραγωνικό. Θερμομόνωση Pilotis.