Όλες οι σήτες - κάθετες - οριζόντιες - ανοιγόμενες

Σήτα Επάλληλη στο μισό άνοιγμα των κουφωμάτων αλουμινίου και pvc

Σήτα Επάλληλη στο μισό άνοιγμα του κουφώματος

Μπορεί να κατασκευαστεί μέχρι και σε 4 φύλλα τα οποία κινούνται με ράουλα στο κάτω μέρος...