Σήτες - κάθετες - οριζόντιες - ανοιγώμενες

Κάθετες σήτες

Σίτες Κάθετης κίνησης

Σήτες: κάθετες, για κατοικίδια, συρμάτινες…....