Υαλοπίνακες - διπλά - τριπλά - τετραπλά

Άθραυστα τζάμια.

Αλεξίσφαιρα κρύσταλλα.

Πρόκειται για τζάμια με τρία η περισσότερα μέρη διαφορετικού πάχους γυαλιού και ειδικής μεμβράνης ανάλογα...